Search :
-A +A
www.acat.or.th

หน้าแรก

สาส์นจากนายก

เกี่ยวกับสมาคม

FAQs
ประวัติสมาคม
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ สมาคม
กรรมการสมาคม
บุคลากรประจำสมาคม
ระเบียบ ข้อบังคับสมาคม
แผนที่

 
 

 
 
ผศ.ดร.ตุลย์ มณีวัฒนา อดีตนายกสมาคมและกรรมการที่ปรึกษาของสมาคม
ได้จัดทำวัดิทัศน์แนะนำเรื่องการป้องกันตัวเองจากอันตราย PM2.5
เมื่ออยู่ภายในอาคารบ้านเรือน อาคารสำนักงาน และโรงเรียนขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์
แก่สมาชิกและสาธารณะชน     ผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้จาก Link ด้านล่างคะ

 
 

  New... วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน  2562
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562
เรื่อง  "Best and Bad Practice in HVAC installation"
ณ  ห้องสโรชา ชั้น3  โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 

ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประจำปี 2562 broken heart

ครั้งที่ 1  วันพุธ ที่ 27  มีนาคม  2562        
สนามกอล์ฟ สุวรรณ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ

cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม+ใบสมัคร

ครั้งที่ 2  วันพุธที่  22 พฤษภาคม 2562   
สนามกอล์ฟ ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ
cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม+ใบสมัคร
               
ครั้งที่ 3  วันพุธ ที่ 24  กรกฎาคม 2562   
สนามกอล์ฟ ฟลอร่า วิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ (ชวนชื่น)
cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม+ใบสมัคร


New... ครั้งที่ 4  วันจันทร์ ที่ 16  กันยายน 2562            
สนามกอล์ฟ อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ
cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม+ใบสมัคร

 

 

วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 
ขอเชิญสัมมนาวิชาการกลางปี 2562 
เรื่อง “กรวดน้ำ คว่ำขัน PM2.5
โดย ผศ.ดร.ตุลย์  มณีวัฒนา

ฟรี สำหรับสมาชิกสมาคมเท่านั้น รับจำนวนจำกัด
ณ ห้อง ซาลอน บี ชั้น 2 โรงแรม สวิส โซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

cool 
 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 

วันอังคาร ที่ 2  กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ขอเชิญสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562
เรื่อง  "WELL BUILDING STANDARD มาตรฐานอาคารสุขภาพดี"
ณ  ห้องสโรชา ชั้น3   โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก
cool 
 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


  แนะนำหนังสือใหม่ ACAT
การปรับอากาศ ( AIR-CONDITIONING )
โดย... รองศาสตราจารย์ฤชากร  จิรกาลวสาน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เขียนจากประสบการณ์ในการสอน และออกแบบงานวิศวกรรมเครื่องกลกว่าร้อยโครงการ เป็นเวลากว่า 30 ปี
สนใจติดต่อได้ที่สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

 

 โครงการอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2562
broken heart- โครงการอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้น” รุ่นที่ 7/1   
วันเสาร์ที่  2 , 9 , 16 , 23 , 30  มีนาคม   และวันเสาร์ ที่่ 6 เมษายน  2562
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

cool 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 - โครงการอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้น” รุ่นที่ 7/2 
วันเสาร์ที่  22 , 29  มิถุนายน   และวันเสาร์ ที่  6 , 13 , 20 กรกฎาคม และวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม  2562
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

cool รายละเอียดตามเอกสารแนบ

** ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 80 คน ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของผู้เข้าอบรม **


- โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับกลาง" รุ่นที่ 7   
วันเสาร์ ที่  20 , 27  เมษายน วันเสาร์ที่ 4 , 11 ,  25 พฤษภาคม และวันเสาร์ ที่ 1  มิถุนายน 2562
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

 ** 
ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 60 คน ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของผู้เข้าอบรม **  
cool รายละเอียดตามเอกสารแนบ

- โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับสูง"  รุ่นที่ 7    
วันเสาร์ ที่  7 , 14 , 21 , 28  กันยายน  และ วันเสาร์ ที่  5 , 12 ตุลาคม  2562
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
** ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 60 คน ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของผู้เข้าอบรม **

cool รายละเอียดตามเอกสารแนบ


(ผู้สมัครที่จอง/ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ และจ่ายเงินก่อน จะได้สิทธิ์การเข้าร่วมอบรมตามลำดับ)

 


 

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
โปรแกรมเยี่ยมชมดูงาน  ครั้งที่ 1/2562
ห้องปฏิบัติการเพื่องานวิจัยแห่งอนาคต. (21st CENTURY LABORATORY)
ณ  บริษัท  ดีไซน์  ออลเทอร์เนทีฟ  จำกัด  จ.สมุทรปราการ


 cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


  broken heart ครงการอบรมวิชาชีพวิศวกร (พิเศษ) broken heart
 เรื่อง "การคำนวนและออกแบบระบบระบายอากาศตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1" 
วันเสาร์ ที่ 19 และ 26 มกราคม 2562
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
(ผู้สมัครที่จอง / ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ และจ่ายเงินก่อน จะได้สิทธิ์การเข้าร่วมอบรมตามลำดับ)

*** ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 60 คน ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของผู้เข้าอบรม ***

cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 ขอเชิญจอง Sponsor Package ประจำปี 2562

cool รายละเอียดการใช้สิทธิ์ และ ใบตอบรับ          🎉สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศ
ขอแสดงความยินดีกับ
อ.เจียม เสียงสุคนธ์ วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2561    
                                                              
📌จะมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2561 ของสมาคม ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง Grand Hall ศูนย์การแสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

"ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ ทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดี เพื่อเป็นเกียรติแก่ วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561  ภายในงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2561"

 

🎉สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศ
ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.รวี งามโชคชัยเจริญ บุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2561      

                   
📌จะมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2561 ของสมาคม ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง Grand Hall ศูนย์การแสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

"ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ ทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดี เพื่อเป็นเกียรติแก่ บุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561  ภายในงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี2561"


ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2561
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย      
   
                 
วันที่     พฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561                        
เวลา    17:30 - 22:00 น.                        
สถานที่    GRAND HALL, 2nd Fl. - BITEC BANGNA 
                                               
และสัมมนาวิชาการ 'การติดตามและประเมินผลเบื้องต้นในการใช้งานระบบปรับอากาศประหยัดพลังงานแบบ Chilled Beam ของอาคาร สนญ.กฟผ.ที่ได้รับการรับรอง LEED Platinum'  (13:00-16:00)

coolคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ แห่งประเทศไทย มีความยินดีที่จะแนะนำ ACAT Application ใหม่ บนมือถือของท่านสมาชิก  ท่านสามารถโหลด APP โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้ ผ่าน Line Add Friend-QR Code หรือ APP QR Reader รองรับระบบ iOS 8.0 ขึ้นไป และ Android version 4.0 ขึ้นไป เพื่อความสะดวกในการรับรู้ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ รวมถึงตรวจสอบวันหมดอายุของสมาชิก สำหรับในเฟสแรกนี้ 

ในการพัฒนาในเฟสต่อๆไป ในอนาคต ในเรื่องของการลงทะเบียน อบรม สัมมนา ดูงาน กิจกรรมกอล์ฟ รวมถึงการชำระเงินออนไลน์ Paypal , Mobile Banking ผ่าน App  เพื่อสมาชิกสามารถจะใช้งานได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯ  ท่านสมาชิกได้โปรดติดตามความคืบหน้าผ่าน ACAT APP ต่อไป

หากท่านสมาชิกมีข้อสงสัย ปัญหาในการโหลด App อยากสอบถามเพิ่มเติม หรือมีข้อติชม ข้อเสนอแนะใดๆ โปรดติดต่อคุณปู หรรือคุณเกด เบอร์โทร 02-318-4119-20 หรือส่งอีเมล์มาที่
memberacat@gmail.com
สมาคมฯ ยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านสมาชิก เพื่อเราจะได้นำไปปรับปรุงต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมจากฝ่ายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์
"เตรียมพบกับระบบบริหารจัดการสมาชิกรูปแบบใหม่  (ACAT Member Management System ,MMS )  ผ่านมือถือใน APP, บน Tablet PC, Notebook และ Desktop  ท่านสามารถสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิกสะดวกและรวดเร็ว ง่ายๆได้ด้วยตัวของท่านเอง สมาคมฯจะประชาสัมพันธ์กับท่านสมาชิกอีกครั้งในโอกาสต่อไป  "

 


 

ประกาศ Download Program Cooling Load ฟรี !
ผศ.ดร.ตุลย์  มณีวัฒนา กรรมการที่ปรึกษา (อดีตนายกสมาคมฯ) 

ได้จัดทำโปรแกรม Cooling Load Calculations Program TMW-CL1 Version AI 
broken heart  ท่านสามารถ download โปรแกรม ดังกล่าว  ได้ที่ www.tmn.co.th 
หากท่านใดมีปัญหาการติดตั้งและใช้งาน สามารถอีเมล์สอบถาม
ผศ.ดร.ตุลย์ ได้ที่ e-mail : tul.m@chula.ac.th

โครงการอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2561  พิเศษสุด!!! 

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการพิเศษ Premier AC Engineer Training Program โดยเปิดโอกาสให้บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ที่สนใจในการพัฒนาความรู้ความสามารถของวิศวกรปรับอากาศภายในบริษัทหรือองค์กรได้ส่งวิศวกรเข้าสมัครเรียนหลักสูตรครบทั้ง 3 โปรแกรมอย่างต่อเนื่อง
นราคาพิเศษเพียง 27,700 บาทต่อ 1 ท่าน จากราคาปกติ 30,800 บาท
หรือคิดเป็นส่วนลด 3,100 บาท (10% จากราคาปกติ)

ประกาศสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
 เปิดรับสมัคร ขอรับทุนเพื่อการวิจัย

 
 สมัครสมาชิกใหม่ออนไลน์ได้ที่นี่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าแรก

|

สาส์นจากนายก

|

เกี่ยวกับสมาคม

| FAQs
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
Air Conditioning Engineering Association of Thailand
3rd Flr, Engineering Institute of Thailand Building (EIT), No. 487
Soi Ramkumheang 39 (Teplela rd.), Wangtonglang
Tel : (662) 318 4119 Fax: (662) 318 4120
Email : info@acat.or.th