broken heart ขอเชิญจอง Sponsor Package ประจำปี 2563 broken heart


 


ทางสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
ส่งมอบ "ห้องความดันลบ (modular cohort ward)"

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ได้ส่งมอบ ห้องความดันลบ (modular cohort ward) ให้กับสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร น.พ. อภิชาติ วชิรพันธ์ เป็นผู้รับมอบ
• บริษัท พีเซค จำกัด
• บริษัท ผาตูบ จำกัด
• บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
• ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่ำเชียงหลี

ห้องความดันลบดังกล่าวเป็นห้องสำเร็จรูป สามารถถอดประกอบได้ขนาด 4 เตียงผู้ป่วย พร้อมห้อง ANTE ROOM ควบคุมความดันลบแบบอัตโนมัติโดยมีอัตราการระบายอากาศที่ 12 เท่าของปริมาตรห้อง/ชั่วโมง และมีระบบเติมอากาศทำความเย็นชนิด Fresh air 100% ของ ไดกิ้น ขนาด 77,000 บีทียู/ชม
 

ThaiFightCovid Episode #1
ขอเชิญทุกท่านรับชมกิจกรรมย้อนหลัง งานของคนไทยช่วยคิดและสร้าง Negative Pressure Room เพื่อแก้ปัญหา COVID-19 ในประเทศไทย ร่วมเติมเต็มและต่อยอด ในหัวข้อ “คนไทยสร้างเพื่อคนไทย Negative Pressure Room”

Moderator : รศ.นพ.ปรัญญา สากิยลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
Panelist : สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT)
               วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
                มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                SCG

cool  คลิกเพื่อชมวีดีโอ (1:53 ชม.)Design Concept ที่สำคัญ 14 ประการของห้อง AIIR

cool คลิกเพื่อชมวีดีโอ (1:45 ชม.)
บันทึกวิดีโอ Webinar เพิ่มพูนความรู้ "วิศวกรปรับอากาศอาสา ACAT"
ร่วมสู้ภัย Covid-19 ครั้งที่ 1
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563

cool คลิกเพื่อชมวีดีโอ (1:45 ชม.)
cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 


 

โครงการอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2563 พิเศษสุด!!! 

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการพิเศษ Premier AC Engineer Training Program โดยเปิดโอกาสให้บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ที่สนใจในการพัฒนาความรู้ความสามารถของวิศวกรปรับอากาศภายในบริษัทหรือองค์กรได้ส่งวิศวกรเข้าสมัครเรียนหลักสูตรครบทั้ง 3 โปรแกรมอย่างต่อเนื่อง
ในราคาพิเศษเพียง 27,700 บาทต่อ 1 ท่าน จากราคาปกติ 30,800 บาท
หรือคิดเป็นส่วนลด 3,100 บาท (10% จากราคาปกติ)

cool รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 


New...โครงการอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2563

broken heart โครงการอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้น” รุ่นที่ 8/1   
วันเสาร์ที่  15 , 22  กุมภาพันธ์  และวันเสาร์ ที่่ 14 , 21 ,28 มีนาคม และเสาร์ที่ 4 เมษายน  2563
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

ายละเอียดตามเอกสารแนบ

 - โครงการอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้น” รุ่นที่ 8/2 
วันเสาร์ที่  20 , 27  มิถุนายน  และวันเสาร์ ที่  4 , 11 , 18 , 25  กรกฎาคม 2563
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

- โครงการอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้น” รุ่นที่ 8/3
วันเสาร์ที่  10 , 17 , 24 , 31 ตุลาคม  และวันเสาร์ ที่  7 , 14  พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
** ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 80 คน ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของผู้เข้าอบรม **

- โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับกลาง" รุ่นที่ 8  
วันเสาร์ ที่  25 เมษายน วันเสาร์ที่ 2 , 9 , 16 , 23 , 30  พฤษภาคม 2563
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

 ** ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 60 คน ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของผู้เข้าอบรม **  
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

broken heart - โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับสูง"  รุ่นที่ 8    
วันเสาร์ ที่  22 , 29 สิงหาคม   และ วันเสาร์ ที่  5 , 12 , 19 , 26  กันยายน  2563
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

** ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 60 คน ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของผู้เข้าอบรม **
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

(ผู้สมัครที่จอง/ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ และจ่ายเงินก่อน จะได้สิทธิ์การเข้าร่วมอบรมตามลำดับ)  
 


ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประจำปี 2563 


ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดั ที่  2ึ6  มีนาคม  2563 
 ณ สนามกอล์ฟ เมืองแก้วกอล์ฟคลับ
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม+ใบสมัคร

ครั้งที่ 2  วันพฤหัสบดี ที่  28  พฤษภาคม 2563      
 ณ สนามกอล์ฟ ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม+ใบสมัคร
               
ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่  23  กรกฎาคม 2563                 
 ณ สนามกอล์ฟ ฟลอร่า วิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ (ชวนชื่น) 
 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม+ใบสมัคร
 
ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดี ที่   24  กันยายน 2563        
 ณ สนามกอล์ฟฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับ
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม+ใบสมัคร
 
  
 


สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย  และ สมาคมเครื่องทำความเย็นแห่งประเทศไทย
เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง Floorocarbons Recovery โดยท่านนายกสมาคม อุปนายกสมาคม  กรรมการที่ปรึกษา 
ที่บริษัท Asada ประเทศไทย    เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 

 ประมวลภาพ         VDO_1     VDO_2


acat โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกร (พิเศษ)

broken heart โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกร (พิเศษ) broken heart

 เรื่อง "การออกแบบระบบระบายอากาศตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1" 
วันเสาร์ ที่ 11 และ 18  มกราคม 2563
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
(ผู้สมัครที่จอง / ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ และจ่ายเงินก่อน จะได้สิทธิ์การเข้าร่วมอบรมตามลำดับ)

*** ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 60 คน ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของผู้เข้าอบรม ***

cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
ขอแสดงความยินดีกับ คุณสาชล   สตชลาสินธ์ุ 

บุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2562   

จะมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2562 ของสมาคม ACAT 
ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ เดอะ แบงเควท ฮอลล์ นาทอง
"ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ ทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดี 
เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 
ภายในงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2562"

 ประวัติและผลงานสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
ขอแสดงความยินดีกับ คุณจักรพันธ์  ภวังคะรัตน์

วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2562    
จะมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2562 ของสมาคม ACAT 
ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ เดอะ แบงเควท ฮอลล์ นาทอง
"ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ ทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดี 
เพื่อเป็นเกียรติแก่วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 
ภายในงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2562"

 ประวัติและผลงาน

 

 ผศ.ดร.ตุลย์ มณีวัฒนา
อดีตนายกสมาคมและกรรมการที่ปรึกษาของสมาคม

ได้จัดทำ App ไว้สำหรับใช้งาน ผู้ที่สนใจสามารถดูได้จาก Link ด้านล่างคะ

  1. หาขนาดท่อลม
  2. หาภาระการทำความเย็น Cooling Load
  3. หาขนาดท่อน้ำ Chilled Water
  4. หาขนาดท่อน้ำ Condenser Water
  5. หาปริมาณ Fresh Air (ตาม ASHRAE 62.1)
  6. หาปริมาณ Exhaust (ตาม ASHRAE 62.1)


สามารถเข้าไปใช้งานตาม Link นี้ได้เลยค่ะ
https://sites.google.com/view/tmn-co-th/software

หรือเข้าผ่านหน้า Page ของ ผศ.ดร.ตุลย์ มณีวัฒนา
https://www.facebook.com/tul2562/?modal=admin_todo_tour


สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ ITC Group ที่ได้รับการคัดเลือกจาก ASHRAE & UN Environment Program (UNEP) ให้เป็น 1 ใน 5 โครงการที่ได้รับรางวัล Lower GWP Awards ประจำปี 2019 โดยทาง ITC Group ได้ส่งโครงการชื่อ  The Crocodile Project CO2 Transcritical Refrigeration System for a Hot-and-Humid Region implemented in Thailand เข้าร่วมประกวดและได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล โดยรายละเอียดของโครงการที่ส่งเข้าประกวดมีดังนี้

โครงการที่ได้รับรางวัลทุกโครงการจะนำเสนอในงานประชุม OzonAction Network meetings และที่ ASHRAE Winter Conference ที่ Orlando, Fla., USA, ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2020.
 
ทั้งนี้ การประกาศรางวัลดังกล่าวได้กระทำในที่ประชุม  31st Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer in Rome ประจำปี 2019

Warot Lamlertpongpana, Wallop Lamlertpongpana, Jittakorn Sukjareon and Kittitach Chumnarnwat
รายชื่อทีมงานที่ได้ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในครั้งนี้ได้แก่
 
The Crocodile Project is a CO2 transcritical refrigeration system developed for high humidity and ambient temperature environments. It mainly consists of 2 parts: refrigeration and extraction. The refrigeration part is for the office building's air-conditioning system. The system will produce ice in the ice bank only at night, and the chilled water derived from this will be pumped to serve the air-conditioners during the daytime. The benefits of running at night is not only because the electrical demand charge is less, but because the ambient temperature is also lower, hence better system performance.

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่ ashrae.org/ashrae-unep-portal
 
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2562
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562  เวลา    17:30 - 22:00 น.
สถานที่  ณ  เดอะ แบงเควท ฮอลล์ แอท นาทอง
และสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562  เรื่อง “HVAC COMMISSIONING ให้สมบูรณ์แบบ   มีอะไรมากกว่าที่คิด”
ณ ห้องฮอลล์ 1  เดอะ แบงเควท ฮอลล์ แอท นาทอง   (13:00-16:00)


  cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดบัตรงานประชุมใหญ่             coolคลิกเพื่อดูรายละเอียดสัมมนาวิชาการ

 
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562
โปรแกรมเยี่ยมชมดูงาน ครั้งที่ 2/2562
อาคารศูนย์การค้าไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร กรุเทพมหานคร
(ปิดรับสมัครทันทีเมื่อสมัครครบ 50 ท่าน)
ผู้ที่สมัครและจ่ายเงินก่อนจะได้สิทธิ์การเข้าร่วมเยี่ยมชมดูงานเป็นลำดับแรก

cool  คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 
ขอเชิญสัมมนาวิชาการกลางปี 2562 
เรื่อง “กรวดน้ำ คว่ำขัน PM2.5”
โดย ผศ.ดร.ตุลย์  มณีวัฒนา
 ฟรี สำหรับสมาชิกสมาคมเท่านั้น รับจำนวนจำกัด
ณ ห้อง ซาลอน บี ชั้น 2 โรงแรม สวิส โซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

cool  คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

 


สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ แห่งประเทศไทย มีความยินดีที่จะแนะนำ ACAT Application ใหม่ บนมือถือของท่านสมาชิก ท่านสามารถโหลด APP โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้ ผ่าน Line Add Friend-QR Code หรือ APP QR Reader รองรับระบบ iOS 8.0 ขึ้นไป และ Android version 4.0 ขึ้นไป เพื่อความสะดวกในการรับรู้ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ รวมถึงตรวจสอบวันหมดอายุของสมาชิก สำหรับในเฟสแรกนี้

ในการพัฒนาในเฟสต่อๆไป ในอนาคต ในเรื่องของการลงทะเบียน อบรม สัมมนา ดูงาน กิจกรรมกอล์ฟ รวมถึงการชำระเงินออนไลน์ Paypal , Mobile Banking ผ่าน App เพื่อสมาชิกสามารถจะใช้งานได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯ ท่านสมาชิกได้โปรดติดตามความคืบหน้าผ่าน ACAT APP ต่อไป

หากท่านสมาชิกมีข้อสงสัย ปัญหาในการโหลด App อยากสอบถามเพิ่มเติม หรือมีข้อติชม ข้อเสนอแนะใดๆ โปรดติดต่อคุณปู หรรือคุณเกด เบอร์โทร 02-318-4119-20 หรือส่งอีเมล์มาที่ memberacat@gmail.com สมาคมฯ ยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านสมาชิก เพื่อเราจะได้นำไปปรับปรุงต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมจากฝ่ายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์ "เตรียมพบกับระบบบริหารจัดการสมาชิกรูปแบบใหม่ (ACAT Member Management System ,MMS ) ผ่านมือถือใน APP, บน Tablet PC, Notebook และ Desktop ท่านสามารถสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิกสะดวกและรวดเร็ว ง่ายๆได้ด้วยตัวของท่านเอง สมาคมฯจะประชาสัมพันธ์กับท่านสมาชิกอีกครั้งในโอกาสต่อไป "